دریافت آسان کنترل موجودی و تاثیر آن برسود آوری

دریافت آسان کنترل موجودی و تاثیر آن برسود آوری 

دارای مطالب کلیدی کنترل موجودی و تاثیر آن برسود آوری

توضیحات:

کنترل موجودی و تاثیر آن برسود آوری
کنترل موجودی و تاثیر آن برسود آوری
آيا انبار كالاي شما تحت كنترل است ؟
متاسفانه ، كنترل موجودي كالا موضوع اساسي است كه بيشتر توليدكنندگان آمريكايي ‘بويژه بازار سطح مياني ‘ براي چيره شدن بر آن تلاش مي كنند. از آنجايي كه مشكلات يا به خاطر حجم كم موجودي كالا ويا به خاطر حجم زياد موجودي كالابه وجود مي آيند، لذا توليدكنندگان بايد آگاه باشند كه كنترل موجودي كالا فقط مديريت مواداوليه يا موضوع بخش انبار نيست . همه بخشها از قبيل دايره خريد، دريافت ،مهندسي ، ساخت و حسابداري به صحت روشها و مدارك موجودي كالا كمك مي كنند.
داده هاي نادرست موجودي كالا باعث تاخير در حمل ونقل ، توقف خط توليد، خريداشتباهي قطعات و نگهداري بيش ازحد موجودي كالا مي شود. صرفنظر از شركت توليدي ‘گسسته ، فرايندي ، مهندسي براساس سفارش ‘ به نظر مي رسد كه زمينه هاي كمبود مشابه يكديگر هستند. به اين فهرست نگاهي بياندازيد و به عمق كنترلهاي موجودي كالاي شركت خود توجه كنيد.

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.