دریافت آسان پاورپوینت فصل یکم 1 کتاب روانشناسی راهنمایی و مشاوره نوشته نیلا آخوندی (روان‌شناسی مشاوره و راهنمایی

دریافت آسان پاورپوینت فصل یکم 1 کتاب روانشناسی راهنمایی و مشاوره نوشته نیلا آخوندی (روان‌شناسی مشاوره و راهنمایی 

دارای مطالب کلیدی خلاصه کتاب,پاورپوینت کتاب ,روانشناسی راهنمایی و مشاوره, نیلا آخوندی,کتاب روانشناسی راهنمایی, راهنمایی و مشاوره,ppt راهنمایی و مشاوره,pdf روانشناسی راهنمایی,روانشناسی مشاوره,خلاصه درس

توضیحات:

پاورپوینت فصل یکم 1 کتاب روانشناسی راهنمایی و مشاوره نوشته نیلا آخوندی (روان‌شناسی مشاوره و راهنمایی) در قالب pptx و در حجم 30 اسلاید:

بخشی از متن: 
در ابتدا از راهنمایی و مشاوره برای کمک به انتخاب شغل و سپس برای یاری رساندن به دانش آموزان استفاده شد. 
راهنمایی و مشاوره، یکی از شاخه های علوم انسانی است و علم نمیتواند با اندرز دادن و نصیحت کردن، یکسان تلقی شود. 
در آموزش و پرورش منظور از راهنمایی، راه نمودن و کمک به مراجع است تا بتواند نقاط ضعف و توانایی های خود را در تمامی جنبه ها از جمله هوشی، عقالنی، اجتماعی و عاطفی را شناخته و آنها را شکوفا سازد. 
راهنمایی از روی اجبار و یا اکراه نیست، بلکه با اختیار و قدرت انتخاب همراه است و نمیتواند با دستور دادن، تلقین کردن و یا حتی موعظه کردن مترادف تلقی شود.

تعاریف راهنمایی:
1 .کمک و یاری منظمی است به فرد و دریافتن استعدادها، کمبودها، شناخت خویشتن و حل مسائل است که از جمله آنها میتواند کمک به انتخاب رشته تحصیلی باشد.
2 .مجموعه فعالیت های منظم و سازمانیافتهای است که به منظور حداکثر استفاده از تواناییهای بالقوه در طول زندگی بر روی فرد اعمال میشود.
3 .کوشش انسانی برای ایجاد حداکثر توافق ممکن بین خصوصیت فرد مورد راهنمایی و مقتضیات فعالیتی )تحصیلی یا حرفهای( است که به آن مشغول خواهد شد.
4 .عبارت است از کمک به فرد برای طی صحیح روند رشد.
5 .منحصر و محدود به یک جنبه از زندگی و رشد نیست بلکه موارد متعددی از جمله توجه به رشد بدنی و روانی، مشکالت تحصیلی، انتخاب شغل و حرفه مناسب، مسائل و مشکالت فردی و اجتماعی فرد، در حیطه راهنمایی است.

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.