دریافت آسان تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به مصرف دخانیات

دریافت آسان تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به مصرف دخانیات 

دارای مطالب کلیدی انحرافات اجتماعی, کنترل اجتماعی, نظریه انحرافات اجتماعی, بی سازمانی اجتماعی, بزهکاری

توضیحات:

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به مصرف دخانیات 
حاوی نظریات مرتبط با انحرافات اجتماعی به طور کلی و مصرف دخانیات به طور خاص 


بخشی از متن:
اعتیاد به سیگار وسایر مواد مخدر یکی از علل بزهکاری می باشد که مخصوصا به دلیل شیوع ان در میان جوانان ازاهمیت خواصی برخوردار است. اعتیاد به سیگار ومواد مخدر به عنوان یک مشکل اجتماعی ،پدیده ای استعماری است که علاوه بر زمینه های ناسالم اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،زمینه های شخصیتی ،روانی وتربیتی نیز درچگونگی ابتلا به آن از اهمیت زیادی برخوردار است . امروزه وسعت این مشکل در جهان چنان گسترده است که (لودوینگ لوین )مردم شناس معروف ،گفته است : اگر غذا را مستثنی کنیم ،هیچ ماده ای در روی زمین نیست که به اندازه ی مواد مخدر این چنین آسان وارد زندگی ملت ها شده باشد. براساس تحقیقات انجام شده دراین زمینه و نظرات جامعه شناسان و روانشناسان ،می-توان گفت که ضعف شخصیت ،ناهنجاری های روحی ،عدم تعادل  وبی ثباتی اوضاع اقتصادی وبالاخره زندگی پردغدغه ی ناشی از صنعت و تمدن وفقدان روابط انسانی  مناسب ،بتدریج فرد را درمقابل مشکلات و گرفتاری هایی قرارمی دهد که درطی ان خود را عاجز وناتوان یافته  ودرنتیجه سعی می کند ازواقعیت ها فرار کند ودر این راه دانسته یا نادانسته با وسیله ای آشنا می شود که ظاهرا برای زمانی اندک ،وی را از رویارویی با مشکلات در امان داشته وپناه می دهد. اعتیاد به سیگار وسایر مواد مخدر یک بیماری اجتماعی است که به وجود اورنده ی عوارض مختلف جسمی وفکری واز همه خطرناک تر رکود اجتماعی است که به دنبال ان سراسر جامعه را فرا می گیرد وتا زمانی که به علت گرایش به آن توجه نشود درمان آن ناممکن خواهد بود . امروزه امارو ارقام مربوط به اعتیاد به مواد مخدر ومساﺌل ناشی آن  بخصوص در میان جوانان و نوجوانان تصویر دردناکی را رودرروی انسان قرار می دهد که نمی تواند بی اعتنا به این مشکل اجتماعی بود (ژاله اسکندری ،1372 ،5-6 ).

فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مساله 
چهارچوب تئوریکی وتجربی تحقیق
پیشینه تجربی تحقیق 
معرفی متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته تحقیق
متغیر مستقل تحقیق
فرضیه های تحقیق 
مدل تحلیلی تحقیق

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.