دریافت آسان پاورپوینت خلاصه کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی نوشته ماکس وبر

دریافت آسان پاورپوینت خلاصه کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی نوشته ماکس وبر 

دارای مطالب کلیدی مشروعیت, اقتدار, قدرت, سلطه, انواع کنش, گروه صنفی,پاورپوینت , مفاهیم اساسی جامعه شناسی, ماکس وبر ,کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی

توضیحات:

پاورپوینت خلاصه کتاب مفاهیم اساسی جامعه شناسی نوشته ماکس وبر 

قابل استفاده برای دانشجویان روانشناسی، مددکاری، جامعه شناسی و علوم تربیتی 

فایل به صورت پاورپوینت به مهمترین نکات و مفاهیم اساسی جامعه شناسی ماکس وبر با نگاه به کتاب «مفاهیم اساسی جامعه شناسی» او میپردازد. 


بخشی از متن: 
درباره مفهوم جامعه شناسی و معنی رفتار اجتماعی 
 جامعه شناسی به معنای علمی است که می خواهد از طریق تفهم تفسیری رفتار اجتماعی ، به تبیین علل، سیرومعلول های آن دست یابد. 
 اصطلاح رفتار اجتماعی را درمورد فعالیت هایی به کارخواهیم بردکه برحسب معنا ومقصودی که افراد عامل برای آن قایل هستند بارفتار دیگران مرتبط است وبراساس ان جهتگیری شود.
صور ویژه رفتار اجتماعی
رفتار اجتماعی مانند انواع دیگر رفتار ممکن است به یکی از چهار طریق زیر تعیین شود.
به صورت عقلانی طبقه بندی وبه سمت یک هدف جهتگیری شود.
 بوسیله اعتقادات آگاهانه به ارزش های مطلق کردار طبقه بندی گردد.
 به صورت انفعالی وبویژه عاطفی طبقه بندی گردد.
 به صورت سنتی یعنی براین اساس که عادتی دیرینه بوده است ، طبقه بندی شود.

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.