دریافت آسان پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (ارزشیابی عملکرد و مدیریت آموزشی) نوشته محمد حسین صیف

دریافت آسان پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (ارزشیابی عملکرد و مدیریت آموزشی) نوشته محمد حسین صیف 

دارای مطالب کلیدی پاورپوینت,کتاب مدیریت فرآیند آموزش ,کتاب مدیریت فرایند آموزش محمدرضا سرمدی,خلاصه کتاب مدیریت فرایند آموزش,پاورپوینت کتاب مدیریت فرآیند آموزش,خلاصه کتاب مدیریت فرآیند آموزش,فصل پنجم,ارزشیابی عملکرد , مدیریت آموزشی

توضیحات:

پاورپوینت فصل پنجم  کتاب مدیریت فرآیند آموزش (ارزشیابی عملکرد و مدیریت آموزشی) نوشته محمد حسین صیف و محمد رضا سرمدی در قالب pptx و در حجم 78 اسلاید: 

بخشی از متن:   
ارزیابی عملکرد وسیله ای جهت تحقق اهداف و راهبردهای سازمان محسوب می شود و هدف اصلی آن افزایش حيطه ی توانایی های، شایستگی های کارکنان سازمانی از یک سو واز سوی دیگر رشد و پرورش سازمان های کار آمد و اثربخش است.
 با توجه به رشد سریع دانش و اطلاعات و افزایش حيطه ی دانش بشری و نیز تغییرات بسیار گسترده محیطی و سازمانی و در پی آن تغییر نیازهای آنان به نظر می رسد.
 
سازمان هایی ثبات و دوام خود را در محیط حفظ می کنند که بتوانند از سیستم ارزیابی عملکرد پویا ونیرومند در سازمان استفاده کنند تا زمینه ی ارتقای حیطه ی شایستگی ها و توانایی های کارکنان سازمان را فراهم آورند.
تعاریف ارزیابی عملکرد 
ارزیابی عملکرد فرآیند رسمی مدیریت است که در طی آن کیفیت عملکرد کارکنان  سازمانی در سازمان بررسی می دهد و قدرت و ضعف عملکرد آنان مشخص وبه منظوربهبود عملکرد و رشد مهارت های افراد به سازمانی استفاده می شود .
از نظر کاسیو ارزیابی عملکرد توصیف نظام دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در ارتباط با وظایف محوله است. از نظر او مدیریت عملکرد فرایند کلی مشاهده ی عملکرد فرد در رابطه با وظایف شغلی طی دوره ی زمانی خاصی به منظور بهبود عملکرد فرد یا گروه است. 

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.