دریافت آسان تحقیق ارزيابي و شبيه سازي عملكرد شبكه آبرساني شهر فريمان

دریافت آسان تحقیق ارزيابي و شبيه سازي عملكرد شبكه آبرساني شهر فريمان 

دارای مطالب کلیدی تحقیق, ارزيابي, و, شبيه, سازي, عملكرد, شبكه, آبرساني, شهر, فريمان

توضیحات:

تحقیق ارزيابي و شبيه سازي عملكرد شبكه آبرساني شهر فريمان
چكيده
مصرف روز افزون منابع محدود آب ,به دليل رشد جمعيت شهرها , پيشرفت صنايع و رشد سطح فرهنگ مردم , بررسي دقيق و همه جانبه شبكه ها و تاسيسات توزيع آب را ضروري مي سازد . فقدان منابع آب سطحي دائمي در بسياري از حوزه هاي آبريز ايران , و نيز هزينه نسبتاً بالاي تصفيه آن براي مصارف شرب , استفاده از منابع زيرزميني را به صورت امري اجتناب ناپذير در آورده است . اين منابع به دليل برداشت بيش از اندازه , به منابع جبران ناپذير تبديل شده و در برخي مناطق مانند استان هاي تهران , خراسان و كرمان وضعيت نگران كننده اي پيدا كرده اند. لذا بررسي وضعيت شبكه هاي آبرساني تمام استانها به خصوص استانهاي مذكور كه در آينده با مشكل تامين اب مواجه خواهند شد , به ويژه براي برآورده ساختن انتظارات مشتركين شركت هاي آب و فاظلاب امري ضروري به نظرميرسد . با توجه به ضرورت اشاره شده براي بررسي شبكه آبرساني شهرهاي استان خراسان ,شهر فريمان به عنوان نمونه انتخاب و مسائل موجود در ان از قبيل ميزان مصرف و نحوه تغييرات آن , وضعيت شبكه موجود , ميزان آب به حساب نيامده و اتفاقات شبكه مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. متوسط مصرف سرانه ,ضرايب حداكثر روزانه و ساعتي مصرف , و نيز مقدار نشت براي شهر مورد نظر اندازهگيري شده و با استانداردهاي موجود در ايران مقايسه شده اند. سپس به كمك روش اعمال دبي مصرفي پيشنهادي در اين تحقيق,كاليبراسيون شبكه صورت پذيرفته كه كشف دوشيربسته در مسير اصلي لوله هاي شهر از نتايج قابل توجه آن مي باشد. هم چنين بررسي حوادث و اتفاقات در شبكه ابرساني شهر مذكور نيز نشان داد كه بيشترين تعداد حوادث مربوط به لوله هاي از جنس پلي اتيلن مي باشد.

واژه هاي كليدي : شبكه آبرساني , آب به حساب نيامده , فريمان , فشار , مصرف سرانه آب

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *