دریافت آسان تحقیق نقش نظام مشاركت (5S) در توسعة بهره وري و خلاقيت منابع انساني

دریافت آسان تحقیق نقش نظام مشاركت (5S) در توسعة بهره وري و خلاقيت منابع انساني 

دارای مطالب کلیدی تحقیق, نقش, نظام, مشاركت, (5S), در, توسعة, بهره, وري, و, خلاقيت, منابع, انساني

توضیحات:

نقش نظام مشاركت (5S) در توسعة بهره وري و خلاقيت منابع انساني

بسم الله الرحمن الرحيم

بومي سازي آئين نامه نظام پيشنهادات در گروه مكانيك
طرح هدف :
اين آئين نامه تلاش دارد با استفاده از اين ابزار و ترويج آن مشاركت دانشجويان و اعضاي گروه مكانيك را در راستاي
1-توسعة فرهنگ مشاركت و استفاده از تجارب و افكار اعضاي گروه مكانيك
2-توسعة فرهنگ كار گروهي
3-افزايش كيفيت آموزشي
4-ارتقاء سطح علمي گروه مكانيك
5-بهبود رفاه دانشجويي
6-توسعة امكانات گروه مكانيك
7-ايجاد محيط شاداب آموزشي
8-اهتمام به امور فرهنگي
فراهم آورد .

حدود كاربرد :
پيشنهاد : عبارت است از يك راهكار ، ايده ، يا طرح اجرايي در راستاي اهداف تعريف شده كه توسط يكي از دانشجويان يا اعضاء گروه مكانيك ارائه گردد .

نظام پيشنهادها :
سيستمي به منظور جمع آوري و بررسي پيشنهادهاي اعضاء گروه مكانيك ، تعيين پاداش ، پيگيري اجراي آنها در راستاي طرح هدف .

1-كميتة عالي راهبري بهره وري
رياست : مدير گروه مكانيك
اعضاء : نماينده اي از اساتيد ، نماينده اي از روساي كميته هاي اجرائي دانشجويي .
2-كميتة راهبري نظام پيشنهادها :
رياست : معاون گروه مكانيك با نمايندة تام الاختيار مدير گروه
اعضاء : نمايندة اساتيد ، روساي كميته هاي اجرايي دانشجويي ، كارمندان اداري گروه
3-كميته هاي اجرائي نظام پيشنهادها :
1-كميتة اداري (اعضاء آن معاون گروه مكانيك ، كارمندان گروه)
2-كميتة اساتيد .
3-كميتة دانشجويي سالهاي متفاوت مشتمل بر
كميته دانشجويان سال اول
كميتة دانشجويان سال دوم
كميتة دانشجويان سال سوم
كميتة دانشجويان سال چهارم
كميتة دانشجويان سال چهارم به بالا
4-تيم هاي مشاركت :
افرادي كه به فراخور فعاليت ها و ماهيت كار جهت پياده سازي نظام پيشنهادات و اجراي پيشنهادها از طرف كميته هاي اجرايي از ميان داوطلبين انتخاب و به فعاليت خواهند پرداخت .
5-ليست شناسنامه مسائل واحدها :
مسائل ، مشكلات و موضوعات داراي اولويت كميته ها كه به منظور تقويت اثربخشي پيشنهادها توسط خود آنها در طول ترم به دبير نظام پيشنهادات ارائه مي شود .

مسئوليت ها
1-كميته عالي راهبري بهره‌وري :
– سياستگذاري و ارائة خط مشي ها
– اولويت بندي استقرار مكانيزمهاي بهره‌وري
تحليل و

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *