دریافت آسان تحقیق كنترل وهماهنگي

دریافت آسان تحقیق كنترل وهماهنگي 

دارای مطالب کلیدی تحقیق, كنترل, وهماهنگي

توضیحات:

كنترل وهماهنگي
مفاهيم كليدي
كنترل-كنترل نظارت مقررات مربوط به كار مي‌باشد كه بر طبق يك طرح تصور شده براي دست يابي به يك هدف اعمال مي‌شود.
جريان(نمودار)
مفهوم جريان امري تمركزي براي تجزيه وتحليل روش ها و مراحل مختلف كنترل هاي سازماني (تشكيلاتي) مي‌باشد و جريان هست يك توالي منطقي بين كار –مواد واطلاعات
بررسي ها(كنترل ونظارت )سازماني
از نقطه نظر كارشناسان (سرپرستان) اين نوع كنترل وسيله اي است كه اعمال كارمندان وسرپرستان را بهم وابسته مي نمايد
بودجه
بعنوان برآوردها(تخمين)براي آينده كليه بودجه ها براساس پيش بيني درامر فروش بنا شده چنانچه پيش بيني فروش غلط باشد بنابراين بودجه بندي يا اختصاص وجوده(سرمايه) براي عمليات مخصوص(ويژه) نيز ممكن است تغيير يابد.
مديريت بوسيله تبعيض (استثناء): در چنين روشي از مديريت يك خط مشي يامعياري را تاسيس وبنا مي‌كند كه در آن يك فرد مسئول(ناظر) ميتواند تدابيري براي اينكه چگونه محصول يا فعاليتي بايد معيار يا استثناء باشد را تعيين مي نمايند. اگرقرار است اين چنين باشد بنابراين كارشناس مي تواند توجه خاص را به آن مبذوب نمايد.
اهداف آموزشي(فراگيري)
بعد از اينكه شما اين فصل را به اتمام برسانيد شما قادر خواهيد بود كه
1-گام هاي اساسي در كنترل مراحل مختلف را تشريح نمائيد
2-انواع معيارها و استانداردهايي را كه سازمان ها در اجرا كار واتخاذ تدابير بكار مي گيرد را توضيح دهيد.
3-گام هاي متعارف (معمولي) در سيستم كنترل وهماهنگي در كار و جريان هاي اساسي مواد را تعريف نمائيد وآنها را در ليست هاي يادداشت هاي خود ثبت وضبط نمائيد.
4-جريان

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *