دریافت آسان پاورپوینت نظریه پردازش صفات (کتل ، آیزنک)

دریافت آسان پاورپوینت نظریه پردازش صفات (کتل ، آیزنک) 

دارای مطالب کلیدی پاورپوینت نظریه پردازش صفات (کتل , آیزنک),رویکرد کتل به صفات شخصیت, صفات مشترک و صفات یگانه,صفات توان بخشی , خلقی و پویشی,ارگ ها ( آمادگی های ذاتی ) و احساسات,تاثیرات وراثت و محیط,تصور کتل از ماهیت انسان

توضیحات:

پاورپوینت نظریه پردازش صفات (کتل ، آیزنک)

نظریه کتل
هدف کتل از مطالعه شخصیت پیش بینی کردن رفتار است، یعنی پیش بینی کردن آنچه یک فرد
در پاسخ به یک موقعیت محرک معین انجام خواهد داد. او هیچ اشاره ای به تغییر رفتار نابهنجار
نمی کند. آزمودنی های کتل افرادی بهنجار بوده که او شخصیت آنها را بررسی – نه درمان – میکرد.

رویکرد کتل به صفات شخصیت
صفات مشترک و صفات یگانه:
صفت مشترک صفتی است که هرکس تا اندازه ای در آن سهیم است (هوش – جمع گرایی – برون گرایی ) دلیل کتل برای همگانی بودن صفات مشترک این است که تمام توان ارثی مشابهی دارند و حداقل در داخل فرهنگی یکسان در معرض فشارهای اجتماعی مشابهی قرار دارند.
– صفت یگانه آن دسته و جنبه از شخصیت است که تعداد معدودی از افراد دیگر در آن سهیم هستند. صفت یگانه مخصوصا در تمایلات و نگرش های ما آشکار می شوند

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.