دریافت آسان پاورپوینت مهارت های زندگی

دریافت آسان پاورپوینت مهارت های زندگی 

دارای مطالب کلیدی پاورپوینت مهارت های زندگی,مهارت های تصمیم گیری,مهارت خودآگاهی,مهارت حل مساله,مهارت ارتباط موثر,مهارت مدیریت استرس,مهارت هیجانات ,مهارتخشم و افسردگی

توضیحات:

پاورپوینت مهارت های زندگی
مهارت خود آگاهی
خودآگاهي به اين معني است که هر يک از ما چگونه به خود نگاه مي کنيم و براساس نگاهي که به خود داريم، چه احساسي پيدا مي کنيم.

خودآگاهي، توانايي شناخت و آگاهي از خصوصيات، نقاط ضعف و قدرت، خواسته ها، ترس ها و بيزاري ها است.

خودآگاهي يعني آگاهي يافتن و شناخت اجزاي وجود خود؛ شناخت اجزايي همچون خصوصيات ظاهري، احساسات، افکار و باورها، ارزش ها، اهداف، گفتگوهاي دروني و نقاط قوت و ضعف خود.


فهرست مطالب:

پاورپوینت مهارت های زندگی
مهارت های تصمیم گیری
مهارت خودآگاهی
مهارت حل مساله
مهارت ارتباط موثر
مهارت مدیریت استرس
مهارت هیجانات
مهارتخشم و افسردگی
 

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.