دریافت آسان طرح درمانی اعتیاد به فضای مجازی براساس رویکرد شناختی و رفتاری

دریافت آسان طرح درمانی اعتیاد به فضای مجازی براساس رویکرد شناختی و رفتاری 

دارای مطالب کلیدی طرح درمانی اعتیاد به فضای مجازی براساس رویکرد شناختی و رفتاری,پروتکل گروه درمانی ویژه نوجوان مخصوص ده جلسه با رویکرد شناختی ورفتاری,طرح درمانی اعتیاد به فضای مجازی

توضیحات:

طرح درمانی اعتیاد به فضای مجازی براساس رویکرد شناختی و رفتاری
پروتکل گروه درمانی ویژه نوجوان مخصوص ده جلسه با رویکرد شناختی ورفتاری

به صورت کامل و اجرا شده

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.