دریافت آسان پاورپوینت فصل هفتم و هشتم کتاب تحلیل رفتار متقابل و نوازش ها

دریافت آسان پاورپوینت فصل هفتم و هشتم کتاب تحلیل رفتار متقابل و نوازش ها 

دارای مطالب کلیدی کلامی یا غیر کلامی, مثبت یا منفی,شرطی یا غیر شرطی,پاورپوینت فصل هفتم و هشتم کتاب تحلیل رفتار متقابل ,نوازشهای غیر کلامی,انواع نوازش,روابط متقابل

توضیحات:

پاورپوینت فصل هفتم و هشتم  کتاب تحلیل رفتار متقابل

فصل هفتم
روابط متقابل
یک رابطه متقابل زمانی رخ می دهد که من به نوعی با شما رابطه برقرار کنم و شما هم به من جواب دهید . به زبان علمی ، شروع ایحاد رابطه محرک نامیده می شود و واکنشی که به این محرک داده می
شود پاسخ نام دارد . اریک برن ، رابطه متقابل را به عنوان ‘ واحد
اساسی برخورد اجتماعی ‘ تعریف می کند .در تحلیل روابط متقابل ، ما از الگوی حالات نفسانی استفاده می کنیم تا بتوانیم توضیح دهیم که در
روند روابط چه می گذرد .

فصل هشتم
انواع نوازش
 ما می توانیم انواع نوازشها را به شرح زیر طبقه بندی کنیم :
 کلامی یا غیر کلامی
 مثبت یا منفی
شرطی یا غیر شرطی
 نوازشهای کلامی در مقابل نوازشهای غیر کلامی
الف- نوازشهای کلامی
ب- نوازشهای غیر کلامی می توانند شامل دست تکان دادن ،
سر تکان دادن ، دست دادن و یا بغل کردن و در آغوش گرفتن
باشند .
 نوازشهای مثبت در مقابل نوازشهای منفی
 یک نوازش مثبت نوازشی است که شخص نوازش گیرنده
احساس و تجربه خوبی را پیدا کند ، در حالی که نوازش منفی
عبارتست از یک تجربه ناخوشایند و دردناک برای نوازش
گیرنده .

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.