دریافت آسان پاورپوینت فصل 12 کتاب تحلیل رفتار متقابل با فرمت pdf

دریافت آسان پاورپوینت فصل 12 کتاب تحلیل رفتار متقابل با فرمت pdf 

دارای مطالب کلیدی پاورپوینت فصل 12 کتاب تحلیل رفتار متقابل با فرمت pdf,پاورپوینت فصل 12 کتاب تحلیل رفتار متقابل,پاورپوینت کتاب تحلیل رفتار متقابل ,وضعیت های زندگی,از نظر اریک برن

توضیحات:

پاورپوینت فصل 12 کتاب تحلیل رفتار متقابل با فرمت pdf

وضعیت های زندگی
از نظر اریک برن کودک خردسال در ابتدای روند شکل گیری پیش نویس زندگی
اعتقادات راسخی در مورد خودش و افراد دورو برش دارد.
این اعتقادات راسخ شامل :
.1 من خوب هستم
.2 من خوب نیستم
.3 شما خوب هستید
.4 شما خوب نیستید
با کنار هم گذاشتن این حالات ما به چهار وضعیت درمورد خودمان و دیگران میرسیم که شامل:
من خوب هستم ,شما خوب هستید
. 1 من خوب نیستم, شما خوب هستید
. 2 من خوب هستم ,شما خوب نیستید
. 3 من خوب ,شما خوب نیستید
. 4 این چهار دیدگاه را وضعیت های زندگی می نامیم.
وضعیت های زندگی نشان دهنده موقعیت های اساسی هستند که شخص نسبت به ارزش اساسی که
در خود و دیگران می یابد، پیدا می کند.
زمانی که کودک یکی از این وضعیت ها را برمی گزیند پیش نویس زندگی خود را به گونه ای بنا
میکند که با آن وضعیت خاص هماهنگی داشته باشد.

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.