دریافت آسان پاورپوینت کتاب فلسفه ی تعلیم تربیت صفحات 73-77

دریافت آسان پاورپوینت کتاب فلسفه ی تعلیم تربیت صفحات 73-77 

دارای مطالب کلیدی پاورپوینت کتاب فلسفه ی تعلیم تربیت

توضیحات:

پاورپوینت کتاب فلسفه ی تربیت صفحات 73-77

از راه تعلیم تربیت میتوان موجبات رشد فردی ورفاه جمعی رافراهم نمود.
تعلیم وتربیت مورد تفسیر های گوناگون قرار می گیرد.
پاره ای تعلیم وتربیت بااخلاق خوب مترادف می دانند.دسته ای مبادی آداب را باتربیت تلقی می کنند.گاهی اشخاص دانشمند یاانهایی که در رشته ای اطلاعات کسب کرده اند را به عنوان افراد تربیت شده معرفی می کنند.

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.