دریافت آسان تحقیق عوامل موثر در ايجاد شادي و نشاط دانش آموزان دوره متوسطه

دریافت آسان تحقیق عوامل موثر در ايجاد شادي و نشاط دانش آموزان دوره متوسطه 

دارای مطالب کلیدی تحقیق عوامل موثر در ايجاد شادي و نشاط دانش آموزان دوره متوسطه,مقاله عوامل موثر در ايجاد شادي و نشاط دانش آموزان,پاورپوینت عوامل موثر در ايجاد شادي و نشاط دانش آموزان,تحقیق شادي و نشاط دانش آموزان,اهميت شادي در زندگي,شاداب سازی محیط مدارس

توضیحات:

تحقیق عوامل موثر در ايجاد شادي و نشاط دانش آموزان دوره متوسطه 

مقدمه:

اهميت شادي در زندگي از دوران قديم مورد توجه بشر بوده و سخنان آموزنده مانند «بخنديد تا دنيا به رويتان بخندد» و «خنده كار طبيب را انجام مي‌دهد» براي تشويق هر چه بيشتر مردم به شادماني بيان گرديده است. شادي يك واكنش هيجاني است كه زندگي زيستي و اجتماعي انسان را تحت تاثير قرار مي‌دهد و داراي ويژگي هايي است كه آن را از ديگر واكنش‌هاي هيجاني بشر جدا مي‌كند. رسيدن به خوشي و سعادت مهم ترين هدف انسان بوده و اگر كسي را پيدا كنيم كه سرش پايين و اخمو باشد و هميشه نگاه خود را از ديگران برگرداند و در عين حال انساني آرام و شاد باشد بسيار غير معمول خواهد بود. هنگامي كه بتواند انديشه‌هاي خويش را تحت تسلط درآوريد مي‌توانيد ادعا كنيد كه به كنترل شادماني خود نيز دست يافته ايد.
ولتر گفته است «در خنده همواره نوعي شادماني نهفته است كه با تحقير و بي احترامي ناسازگار است» ما در مواقع بحراني و در هر زماني به خنديدن نياز داريم تا بتوانيم شادي و سرزندگي خود را حفظ نماييم و تندرست و سالم بمانيم به جاي هر انديشه‌ي ضعيف، فكري قوي و به جاي انديشه‌هاي منفي، افكار مثبت به جاي كينه عشق و به جاي افسردگي و ضعف چالاكي را جايگزين كنيد. آن گاه پي خواهيد برد كه به اصول جاوداني شاد زيستن دست يافته ايد. اگر خواهان شادي مدام هستيد بايد آن را در خود ايجاد كنيد و در هر وضعيتي كه به سر مي‌بريد مي‌توانيد به شادي، عشق، موفقيت، هيجان و خود شكوفايي برسيد. هرگز براي رسيدن به اين امر دير نيست توجه داشته باشيد كه شادي، هيجان، عشق و موفقيت همه از درون شما سرچشمه مي‌گيرد. به ياد داشته باشيد كه عادت به شاد بودن با تمرين افكار شادي بخش به ذهن حاصل مي‌شود.
خود را شاداب و خندان نگه داريد. انديشه‌هاي شادي بخش باعث مي‌شود حوادث آن روز روند شادي آفريني را به خود بگيرند بارزترين نشانه‌ي شاد بودن، خنديدن به خويشتن بيش از خنديدن به ديگران است. كلمات خوب و شادي بر زبان آوريد وقتي شادمان باشيد بيشتر رفتار شاد به نمايش مي‌گذاريد و به زندگي خود شادي مي‌بخشيد. بنابراين شاد باشيد و به دنبال هدف‌هاي مهم زندگي برويد و در مورد چيزهايي كه باعث خوشي و شادي شما مي‌شود فكر كنيد و سپس تا آن جايي كه ممكن است به سوي اين شادي‌ها برويد. (وحيد عرفاني ـ كارشناسي بهداشت ـ تغذيه سلامت ص 21). شادي و نشاط از چند جهت حائظ اهميت است:
1. يكي اينكه شادي يك امر مسري است يعني اين كه شادي يك تن مي‌تواند شادي چند تن ديگر را نيز فراهم سازد و غبار اندوه را از چهره‌ي آن بزدايد. ديگر اينكه بستگي‌هاي فردي را با محيطي مي‌گستراند و زندگي را دلپذير مي‌سازد (نقيب زاده، 1377، ص174)
بنابراين ما همانيم كه مي‌انديشيم يعني توانايي خوشبختي، بدبختي يا تيره روزي ما را همان افكار، چارچوب‌هاي ذهني انديشه هايمان كه با آن بزرگ شده ايم و زندگي كرده ايم شكل مي‌دهد.
 
تعريف موضوع تحقيق:
شادي يك نياز فطري است. خداوند براي ارضاي اين نياز تدابيري انديشيده و در آفرينش پديده هايي طبيعي هماهنگي بين نياز انسان با منابع بيروني تدبير شده است.
شادي تنها از حالات احساسي بسيار متنوع است، دامنه‌ي احساسات بشر از اندوه و ياس گرفته تا شادي و لذت‌هاي زياد گسترده است با وجود اين تنوع به سرعت مي‌توان گفت كه يك احساس خوب است يا بد، خوشايند است يا ناخوشظايند و در واقع شادي احساس خوشايند اصلي است. (آيزنگ، ترجمه چلونگر، 1378).
نقش شادي و نشاط و پويايي در جامعه به صورتي است گه يكي از مصلحان اجتماعي به نام جان راسكين معتقد است ثروتمندترين كشور، كشوري است كه بيشترين افراد شاداب و شرافتمند را زيربال خود دارد. (مظفر، 1379) و اما هر كس در مورد شادي نظري دارد ولي مي‌توان از نظر روانشناسي شادي را چنين تعريف كرد، «حالتي پايدار كه در ان به اين شرط مطلوب ترين نسبت تمايلات ارضاء شده مشتمل باشند بر ارضاهايي كه از طريق تمايلات ويژه بيش از آنها رخ نمي دهد بلكه به وسيله تعصب حاصل مي‌شوند» (آيزنك ترجمه فيروز بخت و بيگي، 1375) شادي در تعريف روانشناسي به دو بخش هيجاني و غير عقلاني كه قهقه از نمودهاي اين نوع شادي است و بخش عقلاني آن يعني خوشنودي كه حالتي دروني و قلبي است ياد مي‌كند كه همين را در آموزه‌هاي ديني مشاهده مي‌كنيم تا حدي كه از صفات و خصوصيات ائمه اطهار (ع) خشنودي و رضايت به كرامت ياد شده و سيره و روايات فراواني در اين خصوص نقل شده است.
 
بیان مسأله
در آموزش و پرورش مدرن افزون بر مهارت های خواندن، حساب کردن و نوشتن نیازهای جدیدی در قالب کسب مهارت زیستن و حل مسئله وچگونگی رویارویی با چالش های هزاره سوم مطرح شده است پژوهش‌ها حاکی از آن است که فرایند تعلیم و تربیت فعال متخصص وجود شور و طرب، نیاز و جوشش، تلاش و پشتکار  و نشاط در همه ی ابعاد آن است چرا که هر گونه ارتباط و تعلیمی که بدون روح تحرک، پویایی و شادی و نشاط باشد به شکست منتهی می گردد. شادی یکی از نیازهای اساسی انسان و لازمه زندگی اوست. پیامبر اکرم می‌فرمایند بازی کنید و شاد باشید همانا من ناراحتم که در دین شما خستگی و بی نشاطی دیده شود.

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.