دریافت آسان کاملترین گزارش کارورزی۳

دریافت آسان کاملترین گزارش کارورزی۳ 

دارای مطالب کلیدی کارورزی۳,کارورزی3,علوم تربیتی,طراحی آموزشی,دانشگاه فرهنگیان,نمونه گزارش کارورزی 3 دانشگاه فرهنگیان,کارورزی3 (کنش پژوهی),کنش پژوهی,فایل سانا,دانشگاه فرهنگیان,گزارش کارورزی سه در مدرسه

توضیحات:

این کارورزی۳ به عنوان یکی از کاملترین گزارشات میباشد که توسط استاد مورد تایید قرار گرفته است. امید است که دانشجویان دیگر نیز بتوانند از آن بهره ببرند.

کارورزی3 (کنش پژوهی)
چکیده:
در این ترم برخلاف کارورزی های گذشته که در آن کارورزان در تدریس نقشی نداشتند یا قسمتی از تدریس را بر عهده داشتند، در کارورزی سه، کارورزان عزیز باید چند تدریس مستقل داشته باشند تا از این طریق بتوانند به آموخته های خود در کلاس های دانشگاه و آن چه در طی کارورزی ها فرا گرفته اند جامه عمل بپوشانند. کارورزی سه شامل فرم های الف ، ب ، ج می باشد که هر کدام مربوط به زمان و موقعیت خاص می باشد. فرم الف در برگیرنده ساعات و زنگ های آموزشی کارورز در مدرسه است. فرم ب شامل دیدارها و بحث های مربوط به کارورزی با استاد راهنما و فرم های ج چهارچوب طرح آموزشی را شامل می شود. پس از اجرا، فرم های گزارش اجرای خود را یادداشت کنند و برای هر طرح آموزشی گزارش پژوهشی- روایتی بنویسند. با گذراندن این ترم از کارورزی و نوشتن گزارش مربوط به آن، کارورز به نوعی با نوع آموزش خود و همچنین برخورد با مسائل مختلف آموزشی، مسائل مربوط به دانش آموزان، نحوه کلاسداری، مدیریت زمان، نحوه درگیر کردن دانش آموزان و طراحی آموزشی آشنا شده و بهترین روش ها و متون آموزشی را برای برخورد با آن ها فرا می گیرند. این گزارش شامل حوادث و اتفاقاتی است که در طول این ترم، برای اینجانب،  در مدرسه ابتدایی 15خرداد رخ داده است.

فهرست مطالب
چکیده:   
مقدمه:   
بخش اول: ویژگی های من   
بخش دوم: موقعیتی که من در آن تدریس می کنم   
بیان اهداف و ایده های من:   
اهداف/ فرضیه ها/ پرسش ها:   
طرح آموزشی شماره
گزارش اجرای طرح آموزشی شماره
طرح آموزشی شماره
گزارش اجرای طرح آموزشی شماره
طرح آموزشی شماره
گزارش اجرای طرح آموزشی شماره
طرح آموزشی
گزارش اجرای طرح آموزشی شماره
طرح آموزشی شماره
گزارش اجرای طرح آموزشی شماره
روایت روز اول کارورزی

 
مقدمه:
شغل معلمی به منزله یك فعالیت حرفه ای، نیازمند فلسفه ای برای پیوند میان نظریه و عمل است. در حالی که درطول تاریخ تربیت، نظام های تربیتی از شكاف میان نظریه و عمل رنج برده اند، این باور در کنشگران عمل تربیت، ایجاد شده است که انگاره های نظری در عرصه عمل فاقدکاربرد پذیری اند. البته، این مسئله در حوزه تربیت معلم، ماهیت متفاوتی پیدا می کند؛ این که معلمان آینده، باکدام نوع شایستگی و با چه نسبتی میان شایستگی نظری وعملی پا به عرصه واقعی تربیت خواهند گذاشت. از این رو، دانشگاه فرهنگیان برای تدارک فرصت های توسعه حرفه ای کارآمد برای دانشجومعلمان، باید جهت گیری خود نسبت به امر مهم تربیت معلم را به نحوی آشكار می ساخت تا برگسست میان نظریه و عمل فائق آید. کارورزی در دانشگاه فرهنگیان یعنی به عمل کشیدن مطالب تئوری همراه با تمرینات متعدد و مکرر برای رسیدن به مهارت های عملی تدریس. تنها فعالیتی که این دانشگاه را از دیگر مراکز آموزشی جدا می سازد یادگیری مهارت های حرفه ای تدریس است که با عناوین مختلفی  چون تدریس عملی تمرین دبیری،کارآموزی یا کارورزی شناخته شده است.
اما در کارورزی3 روش کار این گونه می باشد که انجام طراحی های آموزشی برای ایجاد تغییر در رفتار یادگیرندگان است. به طوری که با اجرای یک طراحی آموزشی میتوان عملکرد گروه یا فرد را بهبود بخشید و این نیز باید گفته شود که منظور از طراحی آموزشی ایجاد موقعیت های یادگیری، استفاده از ابزارها و وسایل کمک آموزشی، به تجربه و اشتراک گذاشتن دانسته ها در فرآیند یاددهی-یادگیری، انتقال به موقعیت جدید و سرانجام سنجش و بازخورد از این طراحی است.
در آخر اهمیت و ضرورت کارورزی ۳ از این رو می باشد که باعث تجربه کسب کردن دانشجو معلمان، ارتباط برقرارکردن، بکار گرفتن، به اشتراک گذاشتن و انتقال به موقعیت جدید یافته ها و آموخته های چندین ساله آنها می باشد که این عمل در آینده شغلی آنان می تواند بسیار کارآمد و مفید باشد.

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.