دریافت آسان پاورپوینت برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد؟

دریافت آسان پاورپوینت برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد؟ 

دارای مطالب کلیدی پاورپوینت برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد, پاورپوینت ,برخورد, با, AEFI ,در ,چه ,سطحی, صورت ,ميگيرد,پاورپوینت AEFI ,پاورپوینت, AEFI ,

توضیحات:

نوع فایل.ppt: (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 16 اسلاید

قسمتی از متن.ppt:

برخورد با AEFI در چه سطحی صورت ميگيرد؟
در سطح جهانی
در سطح ملی
در سطوح محيطی
برخورد باAEFI به وسعت و ماهيت عارضه بستگی دارد
عوارض شديد مانند شوک آنا فيلاکتيک وتشنج و مرگ برخورد متفاوتی با عارضه های خفيف دارند
برخورد با عوارض ايجاد شده در Campaign با عوارض پراکنده در ايمنسازی روتين متفاوت است
در برخورد با AEFI با چه گروههايی مواجه هستيم ؟
فرد یا افراد دچار عارضه
والدين
جامعه
پزشکان
قانون
مراحل پاسخ
درمان بيمار يا بيماران
ارتباط با والدين، مردم ، پزشکان و شرکت های سازنده واکسن و در صورت لزوم ارگانهای بين المللی
رفتارهای اصلاحی (logestic ،آموزش و نظارت )
خطای برنامه
در صورت لزوم تغيير در شرايط نگهداری و حمل ونقل واکسن
در صورت لزوم ايجاد تغييرات لازم در مرکز ارائه دهنده خدمت
آموزش واکسيناتورها
تشديد نظارت
بررسی اينکه آيا خطای برنامه اصلاح شده است يا خير ؟

در مورد عارضه های همزمان
ارتباط مناسب با مردم در مورد اينکه قانع شوند که عارضه اتفاق افتاده تنها بدليل همزمانی بوده و ربطی به واکسن نداشته است
چنانچه عارضه نامطلوبي پس از ايمنسازي اتفاق افتاد در هنگام برقراري ارتباط با وسايل ارتباط جمعي و جامعه نكات زير را مد نظر قرار دهيد:
برمنافع شناخته شدة ايمنسازي و تأثير آن در جلوگيري از ابتلاء به بيماري‌هاي شديد تأكيد نمائيد.

تذكر دهيد كه اقدام مقتضي براي حفاظت مردم انجام خواهد شد.

تأ كيد نمائيد كه خطاي برنامه قابل تصحيح بوده و واكنش به واكسن بسيار نادر است.
اقداماتی که برای محافظت جامعه انجام ميگيرد
بررسی فوری
تامين منابع مالی و نيروی ويژه تخصصی
تشديد مراقبت
کنترل واکسن های مشکوک
تصحيح خطاهای احتمالی برنامه
جلوگيری از مصرف واکسن در صورت لزوم

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.