دریافت آسان پاورپوینت عملکرد طبیعی کبد

دریافت آسان پاورپوینت عملکرد طبیعی کبد 

دارای مطالب کلیدی پاورپوینت عملکرد طبیعی کبد,پاورپوینت, عملکرد, طبیعی ,کبد,

توضیحات:

نوع فایل.ppt: (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد اسلاید : 25 اسلاید

قسمتی از متن.ppt:

عملکرد طبیعی کبد
متابولیسم کربوهیدرات ها
متابولیسم لیپیدها
متابولیسم پروتئین ها
سم زدایی
بیوسنتز ترکیبات مختلف
املاح و ترکیبات هورمونی
آزمون های بیوشیمیایی وضعیت کبد
تست های مربوط به عملکرد انتقال و پاکسازی
تست های مربوط به سنتز و متابولیسم
تست های مربوط به کلستاز
آزمون های آنزیمی در ارتباط با تخریب پارانشیم کبدی
تست های سرولوژیکی
پانل کلی اختلالات هپاتوسلولار
شاخص های میکروبیولوژی
تست های مربوط به عملکرد انتقال و پاکسازی
اسیدهای صفراوی
بیلی روبین
آمونیاک
تست های مربوط به سنتز و متابولیسم
آلبومین
فاکتورهای انعقادی
هاپتوگلوبین
سرولوپلاسمین
آلفا فتوپروتئین
لیپوپروتئین ها
کلسترول و تری گلیسرید
الکتروفورز پروتئین های سرم
تست های مربوط به کلستاز
آلکالن فسفاتاز (ALP)
گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT)
کلسترول
آزمون های آنزیمی مرتبط با تخریب پارانشیم کبدی
آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)
آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)
لاکتات دهیدروژناز (LDH)

پانل کلی اختلالات هپاتوسلولار
ALT ،AST ،GGT ،ALP
آهن
بیلی روبین
آلبومین
زمان پروترومبین (PT)
پروتئین تام
شاخص های میکروبیولوژی
آنتی HAV
HBsAg
HBeAb

کلستاز و اختلال متابولیسم بیلی روبین
برداشت، متابولیسم و انتقال بیلی روبین
هیپربیلی روبینمی
گرسنگی طولانی مدت
آسیب های پارانشیمی کبد
انسداد مجاری صفراوی داخل کبدی
بیماری های همولیتیک
یرقان های فیزیولوژیک نوزادان
هیپربیلی روبینمی ارثی
سندرم ژیلبرت
سندرم کریگلر-نجار
سندرم دوبین- جانسون

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.