دریافت آسان گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی: برطرف سازی ضعف دانش آموزان پایه یازدهم در درس فنون ادبی 2

دریافت آسان گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی: برطرف سازی ضعف دانش آموزان پایه یازدهم در درس فنون ادبی 2 

دارای مطالب کلیدی گزارش تخصصی فارسی,گزارش تخصصی معلم فارسی,گزارش تخصصی دبیر فارسی,گزارش تخصصی دبیر ادبیات,گزارش تخصصی معلم ادبیات,گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی,گزارش تخصصی دبیر ادبیات دبیرستان,گزارش تخصصی دبیر ادبیات رایگان,گزارش تخصصی رایگان دبیر ادبیات,دانلود گزارش

توضیحات:

بصورت ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 27 صفحه

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………صفحه

چکیده

نکات کلیدی :

مقدمه:

تعریف و طرح مساله

بیان وضع موجود

اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

اهداف جزئی :

سوالات پژوهش :

مقایسه با وضع مطلوب :

جمع آوری اطلاعات

الف – مشاهده :

ب- گرفتن آزمون عملکردی :

نمودار نمرات دانش آموزان :

ج – مصاحبه با مربی پرورشی و مدیر مدرسه :

د – پرسشنامه به دانش آموازن

د) مطالعات کتابخانه ای و پیشینه پژوهش

– روش تدریس به شیوه بحث گروهی:

روش تدریس مشارکتی و روشهای اجرای آن:

تجزیه تحلیل و تفسیر داده ها:

انتخاب راه جدید به صورت موقت:

اجرای طرح راه جدید و نظارت بر آن:

روش تدریس بحث گروهی

مرحله اول: آمادگی و برنامه ریزی

1- انتخاب موضوع :

2- فراهم کردن زمینه های مشترک:

3- تعیین نحوه آرایش شبکه های ارتباطی:

مرحله دوم: روش اجرای بحث گروهی

1- وظایف معلم در روش بحث گروهی

2- وظایف شاگردان در جریان بحث گروه

استفاده از روش تدریس مشارکتی :

مراحل اجرای تدریس مشارکتی :

ارزیابی بعد از اجرا

الف – مشاهده :

ب- گرفتن آزمون عملکردی :

نمودار نمرات بعد از اجرای طرح :

ج – مصاحبه با مربی پرورشی و مدیر مدرسه بعد اجرای طرح :

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن:

مزایای اجرای طرح :

نقاط قوت :

نقاط ضعف

نتيجه‏ گيري

پیشنهادها:

فهرست منابع:

چکیده

درس علوم و فنون ادبی یکی از مهم ترین درس های رشته علوم انسانی می باشد وضعف یادگیری در این درس سبب ضعف در پایه های بالاتر می شود .

امروز می بینیم که بیشتر فعالیت های یادگیری از طریق همیاری ترغیب می شود. زمینه ی دانشی و عاطفی و اجتماعی به هم پیوند می خورند و جنبه های گوناگون شخصیت فراگیرندگان مورد تایید قرار می گیرند.

آشکار است که دانش آموزان بدون مشارکت و فعالیت نمی توانند در جریان فرایند یادگیری قرار بگیرند و بهره ای از آموزش نمی برند.

اینجانب در مدتی که از سال تحصیلی می گذشت مشاهده می کردم که دانش آموزانم در کلاس درس علوم و فنون ادبی 2 یازدهم مشارکتی از خودشان نشان نمی دادند.آنها به تنهایی هرکدام تکالیف خود را انجام می دادند . آنها در کلاس بی نظم بودند و علاقه ای به درس نداشتند . با دیدن این مشکلات تصمیم گرفتم تا شیوه هایی را در کلاس به کار گیرم تا از طریق آن بتوانم روحیه همکاری را بین دانش آموزان در سرکلاس درس علوم و فنون ادبی افزایش دهم . پس از مطالعه و بررسی اسناد و مدارک موجود و گردآوری اطلاعات از دانش آموزان و همکاران بر آن شدم تا با استفاده از روشهای تدریس گروهی و مشارکتی روحیه همکاری آنها را برای یادگیری بیشتر افزایش دهم . با اجرای این طرح و نتایج حاصل از ارزشیابی اقدام جدید و تعیین اعتبار آن روند خوبی در مشارکت و فعالیت دانش آموزان در درس علوم و فنون ادبی 2 و در ارتقاء یادگیری در آنها مشاهده کردم.
نکات کلیدی :

دانش آموزان – روش های تدریس مشارکتی و گروهی – ارتقاء یادگیری – راهکارها

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.