دریافت آسان پاورپوینت قاطعیت و جرات ورزی

دریافت آسان پاورپوینت قاطعیت و جرات ورزی 

دارای مطالب کلیدی قاطعیت,جرات ورزی,قاطعیت و جرات ورزی,پاورپوینت قاطعیت,پاورپوینت جرات ورزی,پاورپوینت قاطعیت و جرات ورزی

توضیحات:

آیا تا به حال در شرایطی قرار گرفته اید که نتوانید مخالفت و اعتراض خود خود را با نظر دیگران ابراز کنید و حق خود را بگیرید؟
در فروشگاهی، فروشنده با اصرار زیاد می خواهد جنس خود را بفروشد چه عکس العملی از خود نشان خواهید داد؟
آیا تا به حال در شرایطی قرار گرفته اید که علی رغم میل خود مجبور به پذیرفتن خواسته دیگران باشید،برای نمونه دوستی تلفن کرده و اظهار می کند که می خواهد جمعه به منزل شما بیاید در حالی که شما برنامه دیگری برای خود درنظر گرفته اید.
آیا مواردی پیش آمده که نتوانید رنجش و ناراحتی خود را از دیگران بیان کنید؟

فهرست مطالب:
مقدمه
سبک ارتباطی منفعلانه
سبک ارتباطی قاطعانه
سبک ارتباطی پرخاشگرانه
انواع رفتار جرأت مندانه
کارکردهای قاطعیت
مزایای رفتار جرأتمندانه و مهارت نه گفتن
پیامدهای منفی نداشتن جرأت
عوامل دوری از رفتار جرأتمندانه و مهارت نه گفتن
راهکارهایی برای ابراز جرأت مندی و مهارت نه گفتن
فرهنگ گفتاری در رفتار جرأتمندانه و مهارت نه گفتن
منابع

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.