دریافت آسان پاورپوینت هومئوستاز Cell Diversity

دریافت آسان پاورپوینت هومئوستاز Cell Diversity 

دارای مطالب کلیدی پاورپوینت, هومئوستاز ,Cell ,Diversity,

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 54 اسلا ید

قسمتی از اسلایدها:

هومئوستاز : ابقا ء پايا يا بدون تغيير محيط داخلي .

كلودو برنارد ، فيزلوژيست فرانسوي ، در يكصد سال پيش مشاهده كرد كه melieu interior يا محيط داخلي بدن علي رغم تغيير شرايط محيط

نيروهاي موثر برحرکت يونها…؟

نيروهايي را كه در عرض غشا سلولي روي هر يون عمل مي كنند را مي توان به روش رياضي تجزيه و تحليل كرد.

پتانسيلي كه در ان حركت يونها از عرض غشاء برابرشود( دقيقا از انتشار خالص يك يون خاص از غشا جلوگيري كند )، پتانسيل تعادلي (E )ان يون ناميده مي شود كه از تساوي نرنست بدست مي ايد:

EMF = ± 61 log Ci/ Co

در موقع استفاده از اين فرمول بايددر نظر گرفت:

1-پتانسيل در خارج غشا صفر است.

2-پتانسيل محاسبه شده پتانسيل داخل غشا است.

3-علامت پتانسيل براي يونهاي مثبت (-) و براي يونهاي منفي (+) در نظر گرفته مي شود.

فهرست مطالب و اسلایدها:

هومئوستاز

A phospholipid

Summary

Diffusion

نيروهاي موثر برحرکت يونها…؟
عوامل موثر در پيدايش پتانسيل استراحتي غشاء

قانون خنثايي الكتريكي…؟

نقش ساير يونها در پيدايش پتانسيل عمل…؟

يون كلر انتشار پتانسيل عمل…؟

چگونگي انتشار پتانسيل عمل…؟

آستانه تحریک و قانون همه یا هیچ

انواع پتانسيلهاي عمل…؟

عامل اطمينان چيست…؟

نقش كانالهاي سديمي دريچه دار وابسته به ولتاژ در پيدايش AP

تحريک ناپذيري مطلق و نسبي

گره ها رانویه

هدایت جهشی

مزاياي نورونهاي ميلين دار…؟

مفهوم تاخير سيناپسي چيست…؟

مهار تحريك پذيري

علت EPSP…؟

علت (IPSPs) …؟

همگرايي و واگرايي نوروني…؟

تعداد ترمینالهای پیش سیناپسی …؟

جمع پذيري و اهميت ان…؟

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *