دریافت آسان پاورپوینت اثر كامپتون

دریافت آسان پاورپوینت اثر كامپتون 

دارای مطالب کلیدی پاورپوینت, اثر, كامپتون,

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 12اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

خلاصة مطالبي كه تا اينجا مطا لعه گرديد:

-1 ارائه فرمول تجربي رايدبرگ در مورد سريهاي طيفي.

-2 پديدة تابش جسم سياه يا پديدة حفره اي و فرمول پلانك.

-3 ارائــــه نظريـــــه فوتون انشتين به وسيلة اثر فتوالكتريك و لذا استناد نسبت ذره اي بودن به نور و تأييد خاصيت دوگانه موجي- ذره اي براي نوروسایرامواج الکترومغناطیسی.

-4 ارائه نظريه دو بروي در مورد طول موج وابسته به ذره و ارائه نظريه ذره اي- موجي براي ذرات مادي و تأييد آن به وسيله آزمايش تفرق الكترون به وسيلة داویسون و گرمر.

-5 آزمايش ديگري كه تأييد قطعي براي خاصيت ذره اي بودن نور مي باشد، اثر كامپتون است که برخورد نور به عنوان ذره با ذرات ديگر مثل الكترون است. مفهوم فوتون به عنوان يك بستة متمركز انرژي در سال 1923 بوسيلة كامپتون به گونه اي قاطع مورد تأييد قرار گرفت.

در پديدة كامپتون فرض بر اين است كــــه تئوري كوانتم نور را به صورت ذرات ريزي ( بسته هاي متمركز انرژي ) بـــه نام فوتون در نظر مي گيرد. نتيجه آنكه در صورت صحت اين موضوع بايد برخورد ذرات نوري با ذرات ديگري مثل الكترون مانند برخورد دو ذرة مادي ( مثلاً دو توپ بيليارد ) باشد.

فهرست مطالب و اسلایدها:

اثر كامپتون ( Compton Effect )

قوانين بقاي انرژي و اندازه حركت

ثابت پلانك تا كنون در سه پديده مهم نمايان شده است

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *