دریافت آسان پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي

دریافت آسان پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي 

دارای مطالب کلیدی پاورپوینت, اصول ,عملكرد, بازتابها, و,كنترل ,حركتي

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 41 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

در مطالعه انواع حركات يكسري از حركات را كه بررسي مي كنيم حركات رفلكسي است.

براي مطالعات باز تابي به يك موجود نخاعي احتياج داريم.

هيچ گونه مدار نروني در هيچ جايي از مغزوجود ندارد براي حركت خاص جلو وعقب براي راه رفتن ومغز فقط سيگنالهاي دستور دهنده را صادر مي كند واين مدارها فقط در نخاع وجود دارد.

هر سیگنال حسی پس از ورود به نخاع به دو مقصد جداگانه سیر می کند. 1- یک نخسه به به ماده خاکستری 2- نخسه دیگر به سطوح بالاتر می رود.

نورون های حرکتی قدامی:1-نورون های حرکتی آلفا 2-نورون های حرکتی گاما.

نورون های واسطه ای:30برابر نورون حرکتی-1500ایمپالس در ثانیه.

رفلكس زانو:براي تعيين حساسيت رفلكس

نورولوژيستها از رفلكس كشش عضلاني براي ارزيابي درجه تسهيل مراكز عصبي نخاع استفاده مي كنند.

افزايش ايمپاسهاي تسهيلي از نواحي بالاتر سيستم عصبي باعث تشديد رفلكسهاي كششي وبرعكس.

نمونه خوبي براي تبيين ارتباط بين درونداد حسي وبرونداد حركتي

با بروز محرك عضله منقبض ميشود و دوك عضلاني پيام هاي تحريكيرا از طريق فيبرهاي آورانIa مستقيما به نرون هاي حركتي ميبرد .

اگر كشش به اندازه كافي قوي باشد نرون هاي حركتي آلفا باعث توليد يك پتانسيل عمل مي شود كه سبب انقباض عضله كشيده مي شود.

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

انواع مدارهاي درگير در فعاليت

بازتاب كشي يا تك سيناپسي

مداربازتابي درگير درفعاليت عضله موافق

نرونهاي آوران Ia به چند شاخه تقسيم ميشوند:

انواع مهارهای رنشو :

مهار پيش سيناپسي

رفلكس خم كننده (رفلكس عقب كشيدن)

مكانيسم نروني رفلكس خم كننده

مكانيسم نروني رفلكس راست كننده

مهار متقابل وعصبي شدن متقابل

رفلكسهاي وضعي وحركتي نخاع

حركات گام برداشتن و راه رفتن

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.