دریافت آسان پاورپوینت اصول و مفاهيم ارتباط

دریافت آسان پاورپوینت اصول و مفاهيم ارتباط 

دارای مطالب کلیدی پاورپوینت, اصول, و ,مفاهيم, ارتباط

توضیحات:

نوع فایل power point

قابل ویرایش 27 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

تعريف ارتباط از دکتر محسنيان راد:

فرآيند انتقال پيام از فرستنده به گيرنده، مشروط به آن که در گيرنده پيام، مشابهت معني با معني موردنظر فرستنده پيام ايجاد شود.

ارتباط عبارت است از انتقال واشتراک معاني، عقايد، تصاوير و انديشه ها

انتقال معنی در ارتباط

معنا در وجود انسان است

پيام و به ويژه کلمات فاقد معنا است.

معنا شخصی است و از فردی به فرد ديگر متفاوت است.

معنا وابسته به کدهايي است که در ارتباط انتخاب می شود.

در به کار گيری ابزارهای ارتباطی، مقاصد و نيت ها درون پيام به رمز درمی آيند و انتظار می رود تا مخاطب با دريافت و رمزگشايي از آنها به نيت های منبع ارتباط پی ببرد.

خصوصيات معنا
از ديدگاه برلو

معنا در پيام نيست.

معنا چيزی کشف کردنی نيست.

معنا فقط در انسان هاست.

معنا به وسيله انسان آموخته می شود. او بر آن می افزايد، کم می کند، عوض می کند و حتی نابود می سازد.

زبان فاقد معناست و تنها مجموعه ای از نماد هاست.

معنا قابل انتقال نيست و تنهاپيام است که منتقل می شود.

کلمات يکسان، معنای يکسانی در انسان ها ايجاد نمی کند.

معناها شخصی هستند و از فردی به فرد ديگر متفاوت است.

فهرست مطالب و اسلایدها

تعاريف مختلف برای ارتباط

انتقال معنی در ارتباط

خصوصيات معنا

از ديدگاه برلو

ارتباط جمعی

Mass Communication

ويژگی های يک ارتباط جمعی

از ديدگاه تی کلاپر

ويژگی های يک ارتباط جمعی

از ديدگاه فريدسون

مراحل ارتباط

مرحله (1): دسترسي به گروه مخاطب

مرحله(2): جلب توجه مخاطب

مرحله(4): قبول پيام و پذيرفتن آن

اجزاي فرآيند ارتباط

منبع/ فرستنده/ منشاء

اجزاي فرآيند ارتباط

پيام/ محتوا

اجزاي فرآيند ارتباط

گيرنده

اجزاي فرآيند ارتباط

کانال ارتباطی

بازخورد ( فيدبک)

پارازيت

ارتباط برای سلامت

Health Communication

ارتباط برای سلامت

Health Communication

اجزای کليدی در ارتباط برای سلامت

ارتباط برای تغيير رفتار

Behavior Change Communication

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *