دریافت آسان پاورپوینت طرحواره درمانی (72 اسلاید)

دریافت آسان پاورپوینت طرحواره درمانی (72 اسلاید) 

دارای مطالب کلیدی پاورپوینت طرحواره درمانی,طرح واره درماني ,موارد مناسب براي طرحواره درماني,خصوصيات طرحواره هاي ناسازگار اوليه ,ريشه‌هاي طرحواره,طرحواره های شرطی و غیر شرطی,عملكرد هاي طرحواره,سه سبك مقابله اي ناسازگار,پاسخ هاي مقابله اي ,ذهنيت طرحواره اي

توضیحات:

پاورپوینت طرحواره درمانی (72 اسلاید) 
بخشی از متن:
طرح واره درماني  
مدل نظری و درمانی تلفیقی و وحدت بخش 
 درمان اختلالات روانی مزمن و مقاوم به درمان متعارف 
هدف : درمان مشکلاتی است که ریشه ی عمیق در دوران رشد کودکی و نوجوانی دارند. 
 تلفيقي از اصول و مباني مکاتب شناختي رفتاري، دلبستگي، گشتالت، روابط موضوعي، ساختارگرايي و روانکاوي
 ترکیبی از روش‌ها و فنون شناختی، رفتاری، بین فردی و تجربه گرایانه است.

موارد مناسب براي طرحواره درماني
اختلالات شخصيتي شديد
مشکلات یا اختلالاتی که به مدت طولانی و به صورت مزمن وجود داشته اند
اختلالات محور یک که به درمان متعارف پاسخ نمی دهند
عود مكرر اختلال محور يك
وجود مشكل مبهم و در عين‌حال گسترده
مشكلات ارتباطي طولاني مدت
اجتناب مفرط
به شكلي غير متعارف طلبكارانه، مستحقانه و محتاجانه برخورد كردن
فهرست مطالب:
طرح واره درماني 
موارد مناسب براي طرحواره درماني
خصوصيات طرحواره هاي ناسازگار اوليه 
ريشه‌هاي طرحواره
پنج نياز هيجاني اساسي و جهان شمول
تجارب اوليه زندگي 
خلق وخوي هيجاني
حوزه هاي طرح واره ها و طرح واره هاي ناسازگار اوليه
حوزه اول :بريدگي وطرد
حوزه دوم :خودگرداني وعملكرد مختل
حوزه سوم : محدوديت هاي مختل
حوزه چهارم : ديگر جهت مندي 
حوزه پنجم: گوش به زنگي بيش از حد وبازداري مختل
بريدگي وطرد
رهاشدگي/بي ثباتي 
بي اعتمادي/ بدرفتاري 
محروميت هيجاني
نقص /شرم 
انزواي اجتماعي /بيگانگي
حوزه خودگرداني وعملكرد مختل
خودگرداني وعملكرد مختل 
وابستگي /بي كفايتي 
آسيب پذيري نسبت به ضرريا بيماري
خود تحول نيافته/ گرفتار 
شكست 
حوزه محدوديت هاي مختل 
استحقاق /بزرگ منشي
خويشتن داري و خود انضباطي ناكافي
حوزه ديگرجهت مندي 
ايثار 
 پذيرش جويي/ جلب توجه
حوزه گوش به زنگي بيش ازحد وباز داري
منفي گرايي /بدبيني 
بازداري هيجاني 
معيار هاي سرسختانه /عيب جويي افراطي
تنبيه 
طرحواره های شرطی و غیر شرطی
عملكرد هاي طرحواره
سه سبك مقابله اي ناسازگار
پاسخ هاي مقابله اي 
ذهنيت طرحواره اي 
فرايند درمان 
مرحله سنجش وآموزش
مرحله تغيير 
فرايند دقيق سنجش وآموزش 
سنجش ازطريق تصوير سازي ذهني 
تكميل مفهوم سازي مشكل بيمار در قالب رويكردطرح واره محور
مرحله تغيير 
سبك درماني 
تكنيك هاي شناختي
آزمون اعتبار طرحواره
تعريف جديد از شواهد تأييد كننده  طرح واره
ارزيابي مزايا ومعايب پاسخ هاي مقابله اي بيمار
برقراري گفتگو بين جنبه طرحواره و جنبه سالم
كارت هاي آموزشي
فرم ثبت طرح واره 
تكنيك هاي تجربي 
ترتيب استفاده از تكنيك هاي تجربي
ارائه منطق استفاده ازچنين تكنيك هايي
انجام گفتگوهاي خيالي
بازوالديني درحين كاربا تصاوير ذهني
تصويرسازي ذهني وقايع آسيب زا 
نوشتن نامه به عنوان تكليف خانگي 
تصوير سازي ذهني به منظور الگو شكني 

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.