دریافت آسان پاورپوینت انگیزه

دریافت آسان پاورپوینت انگیزه 

دارای مطالب کلیدی پاورپوینت, انگیزه,

توضیحات:

نوع فایل : power point

قابل ویرایش 17 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها :

انگیزه یکی ازوجوه مهم زندگی انسان است.به گونه ای که یک فردبرای ادامه زندگی ،بقاء،فعالیت ،وحتی تغییرنیزنیازمندانگیزه است.

_وبدون انگیزه زندگی انسان بدون حرکت ،راکد،سردوبی روح خواهدبود.
_انگیزه یعنی تلاش برای رسیدن به هدف وهدف گزینی کارمهمی است امابه معنای انگیزه نیست.انگیزه عامل رفتارانسان است وبه سازگاری وانطباق انسان درزندگی کمک می کندوباهدایت کردن توجه بررفتارتاثیرمیگذارد.
_انگیزه باانگیزش دارای اندک تفاوتی درتعریف هستند.
_مورفی:انگیزش رانشانه هایی ازاین واقعیت میداندکه بخشی ازرفتارارگانیزم بستگی به طبیعت وساختاردرونی آن دارد.
_هب:مفهوم انگیزش راگرایش موجودزنده به ارائه فعالیت منظم میداندکه ازپایین ترین سطح خواب تابالاترین سطح بیداری وفعالیت موجودزنده تغییرمی یابد.
_یانگ:انگیزش رافرایندفعال کردن رفتارحفظ فعالیت وهدایت الگوی رفتارتلقی میکند.
_انگیزه های جهانی یافیزیولوژیک»و«انگیزه های روانی یاسایکولوژیک»تقسیم میکنند.انگیزه برخلاف محرک وپاسخ قابل مشاهده نیست بلکه بایدآن رابراساس تاثیری که برادراک،تفکر،احساس ورفتاربیرونی انسان می گذارد،تشخیص دادووجودش رااستنباط کرد.
_انگیزه هانیزمانندبسیاری ازوجوه روان انسان،میتوانددستخوش اختلالات شود.اختلالات انگیزه ممکن است به شکلهای بسیارمنفی،شدید،قوی،ضعیف،نارسا،متغییرویادرکشمکش باانگیزه های دیگرپیش آید.

فهرست مطالب و اسلاید ها :

انگیزه

تفاوت انگیزه با انگیزش

دو نوع انگیزه از دیدگاه روان شناسان

شیوه های ایجاد انگیزه در خود

چگونه با انگیزه باشیم و بمانیم

رهبری ویژگی افراددارای انگیزه قدرت زیاد

چگونه به خودمان انگیزه بدهیم ؟

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *