دریافت آسان جزوه اصول فشارقوی و عایقها

دریافت آسان جزوه اصول فشارقوی و عایقها 

دارای مطالب کلیدی جزوه تکنولوژی عایق و فشار قوی کاردانی,,دانلود کتاب اصول مهندسی فشار قوی محمدقلی محمدی,جزوه اصول فشارقوی دانشگاه تهران,جزوه اصول فشارقوی دانشگاه گیلان,جزوه اصول فشارقوی دانشگاه فردوسی,جزوه اصول فشارقوی دانشگاه علمی کاربردی, اصول فشارقوی دانشگا

توضیحات:

مخصوص شب امتحانیها ، باجزئیات کامل ، همراه با حل تمرین ومثال در هرقسمت 

به احتمال زياد شمانيز حوصله نوشتن جزوه رانداشته وچندروز مانده به امتحان بدنبال جزوه اي خوانا ، همراه باحل تمرين ومثال باذکر جزئيات کامل هستيد.  
جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل :

تعريف ماده – عناصر – ترکيب – مولکول – اتم
قانون بارهاي الکتريکي
نيروي وارده بر ذره باردار
ميدان الکتريکي
کار الکتريکي
چگالي بار الکتريکي
چگالي حجمي بار الکتريکي
چگالي سطحي بار الکتريکي
چگالي طولي بار الکتريکي
گشتاور الکتريکي
دوقطبيهاي الکتريکي
صفحه – صفحه
صفحه – سوزن
صفحه – گوي
ميدان الکتريکي همگن
ميدان الکتريکي ناهمگن
انواع يونيزاسيون
انرژي محرکه الکترون
تعريف ev
تعريف انرژي پيمانه اي
يونيزاسيون ضربه اي
يونيزاسيون فوتوني
يونيزاسيون گرمايي
يونيزاسيون سطحي
تخليه الکتريکي ناقص – کرونا
محاسبه مقدار شعاع ماکزيمم که در تخليه الکتريکي ايجاد مي شود
تعريف حداکثر شعاع ماکزيمم پرتاب – r max
رابطه تجربي پيک براي محاسبه کرونا
روشهاي کاهش تلفات کرونا
جداکننده يا فاصله گذار – spaser
شرايط ايجاد تخليه الکتريکي – عوامل موثر
قانون پاشن
قانون تاونزند
قوس الکتريکي
تعريف ايزولاسيون
مروري بر اضافه ولتاژها در شبکه
اضافه ولتاژهاي سوئيچينگ – ناشي از صاعقه – موقت با فرکانس معمولي
تعريف ولتاژ لحظه اي
اضافه ولتاژهاي موقت با فرکانس معمولي
راههاي جلوگيري از اصابت صاعقه و اضافه ولتاژهاي سوئيچينگ به تجهيزات
ميله هاي برقگير
انواع برقگيرها – جرقه اي – لوله اي – بافنيتل
خواص و شرايط يک عايق الکتريکي
نفوذ در عايق الکتريکي
تقسيم بندي عايقها از نظر شکل ظاهري
مفهوم پلاريزاسيونزو انواع آن
گروه بندي عايقها
عايقهاي معدني – ترکيبات کربني – مصنوعي – پليمريزاسيون – پلي کندانساسيون – پلي آديسيون – مايع
و نمودارهاي مختلف در هرقسمت

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.