دریافت آسان پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات

دریافت آسان پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات 

دارای مطالب کلیدی پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 64 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

فرمولاسیون آفت کشها
فرمولاسیون به معنای تغییراتی که روی سوم جهت بهبود شرایط نگهداری ، مصرف ، تاثیر و ایمنی اعمال می شود.
هدف از آن تسهیل کاربرد ، اصلاح خواص فیزیکی ، افزایش تاثیر بر آفات و کاهش خطرات زیست محیطی است.
برای فرمولاسیون ، سموم با مواد غیر فعالی (غیر سمی ) مخلوط می شوند که سازگاری فیزیکی و شیمیایی با ماده سمی داشته باشند.
شاخص های زیان بخشی آفت کش ها

سمیت هر ترکیب یک مشخصه ذاتی است که در ساختمان شیمیایی آن نهفته است .

ترکیبات سمی باعث 2 نوع مسمومیت حاد و مزمن می شوند .

از نظر مسمومیت حاد ، LD50 که نمایانگر سمیت هر ترکیب است ، در درجه اول اهمیت قرار دارد .

میزان در معرض بودن × سمیت = خطر

سموم حذف شده در سال های 86 و 87
سم اندوسولفان EC 35% از ابتدای دی ماه 86 مجوز ورود به کشور داده نشده و بر اساس مصوبه هيات نظارت برسموم از مهر 89 از فهرست سموم مجاز کشور حذف خواهد شد .
سم آزينفوس متيلEC 20% و WP20% از ابتدای دی ماه 87 مجوز ورود به کشور داده نشده و بر اساس مصوبه هيات نظارت برسموم از مهر 89 از فهرست سموم مجاز کشور حذف خواهد شد.
سم كارباريلWP 85% و SC 48% از ابتدای دی ماه 87 مجوز ورود به کشور داده نشده و بر اساس مصوبه هيات نظارت برسموم از مهر 90 از فهرست سموم مجاز کشور حذف خواهد شد.

فهرست مطالب و اسلایدها:

تاریخچه آفت کش ها

خصوصیات یک آفت کش شیمیایی ایده آل

نامهای مختلف آفت کش ها

جایگاه مبارزه شیمیایی در مدیریت تلفیقی آفات

استفاده از آفت کش های انتخابی یا کاربرد انتخابی آفت کشها

مهمترین صور طبقه بندی سموم

اثرات آفت کش ها روی دشمنان طبیعی آفات

عوامل موثر در ايجاد مقاومت

برخی آفت کشهای بیولوژیک ، جدید و …

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.