دریافت آسان جزوه استاتیک و مقاومت مصالح

دریافت آسان جزوه استاتیک و مقاومت مصالح 

دارای مطالب کلیدی جزوه استاتیک و مقاومت مصالح,دانلود جزوه استاتیک و مقاومت مصالح مهندسی نفت,خلاصه جزوه استاتیک و مقاومت مصالح,جزوه درس استاتیک و مقاومت مصالح مهندسی صنایع,جزوه استاتیک و مقاومت مصالح دانشگاه شریف,جزوه استاتیک و مقاومت مصالح مهندسی پزشکی,استاتیک

توضیحات:

جزوه استاتیک و مقاومت مصالح 

جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل : 
تعريف نيرو 
معرفي مواد صلب – الاستيک – پلاستيک 
واحدهاي اصلي ، واحدهاي فرعي و واحدهاي وابسته 
ضرب عددي (اسکالر) – ضرب خارجي – جمع دو بردار  
قوانين نيوتن 
بردار کارتزين 
بردار واحد
بردار موقعيت (مکان)
نتايج سيستم نيرو
ممان يک نيرو
انتقال پذيري نيرو و اصل ممان (تئوري واريگنون)
ممان نيرو حول محور مشخص
ممان جفت نيرو
اندازه و جهت ممان
برآيند جفت نيرو
ممان يک نيرو بر يک جسم صلب
نيروي برشي
انواع تکيه گاه
مفهوم تنش و انواع آن
تنش عمودي و برشي روي سطح مايل
تغيير شکل در اثر بارگذاري محوري
کرنش
قانون هوک
حد گسيختگي
تنش حرارتي
بررسي تغيير شکل در حالت سه بعدي
ضريب پواسون
قانون هوک در حالت سه بعدي
روش برهم نهي (جمع آثار)
قانون هوک در برش ساده يک بعدي
حد تناسب و رسم منحني (تنش – کرنش)
حد تسليم – حد جاري شدن
حد نهايي
تنش مجاز
پيچش مقاطع توپر و توخالي
اثرات گشتاور پيچشي
و دهها مثال و تمرين حل شده در انتهاي هر قيمت با جزئيات کامل

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.