دریافت آسان تحقیق هارمونیک زایی موتورهای القایی

دریافت آسان تحقیق هارمونیک زایی موتورهای القایی 

دارای مطالب کلیدی تحقیق هارمونیک زایی موتورهای القایی,هارمونیک در موتور القایی , خصوصیات گشتاور سرعت شار پایه,پایان نامه هارمونیک زایی موتورهای القایی,هارمونیک در ماشینهای الکتریکی,هارمونیک در شبکه های قدرت

توضیحات:

از ويژگيهاي اين تحقيق آن است که موضوع فوق علاوه بر دوره کارشناسي ، يکي از موضوعات مورد علاقه در دوره ارشد قدرت نيز مي باشد. و براي کساني که قصد ادامه تحصيل درمقطع ارشد را دارند بسيار مناسب بوده و شامل موضوعات زير است :
هارمونيکهاي فرد و زوج و شکل موجها
انواع هارمونيک
انواع بارهاي غيرخطي
اثرات بارهاي غيرخطي
رابطه بين هارمونيک ولتاژ و جريان
محدوده قابل قبول هارمونيکها
اثرات هارمونيکها
رابطه هارمونيک با توان اکتيو و راندمان
مشکلات بارهاي آلوده به هارمونيک
مزاياي فني و اقتصادي کاهش هارمونيکها
رابطه بين وجود خازن و هارمونيک در سيستم
تشديد ( رزونانس)
استفاده از فيلتر
تلفات موتور در هنگام کار با منبع غير سينوسي ( آلوده به هارمونيک)
گشتاورهاي هارمونيک در موتورها
ضريب توزيع سيم پيچي در موتورها
ضريب کوتاهي گام در موتورها
تاثير هارمونيک روي ضريب کوتاهي گام و ضريب توزيع در موتورها
هارمونيکهاي شيار در موتورها
مشکلات ناشي از ايجاد هارمونيکهاي شيار در موتورها
روشهاي کاهش هارمونيک شيار در موتورها
روشهاي حذف هارمونيک در موتورها
سيم پيچي موتور بصورت گام کامي
سيم پيچي موتور بصورت گام کسري و مزاياي آن
سيم پيچي موتور بصورت شيار کسري و مزاياي آن
نمونه هاي عملي اندازه گيري شده
بهمراه نقشه هاي مرتبط

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.