دریافت آسان دانلود نقشه اتوکد دیتایل و جزییات اجرایی نقشه های سازه های بتنی

دریافت آسان دانلود نقشه اتوکد دیتایل و جزییات اجرایی نقشه های سازه های بتنی 

دارای مطالب کلیدی اتوکد دیتایل و جزییات نقشه های سازه های بتنی

توضیحات:

دانلود نقشه اتوکد دیتایل و جزییات اجرایی نقشه های سازه های بتنی طبق ضوابط آیین نامه ها شامل جزییات اجرایی سقف تیرچه یونولیت ، تیرها و ستونها طول و محل اجراء طول مهاری ، جزییات اجراء کلاف عرضی ( تای بیم) ، میلگردهای اتکا و ممان منفی ، خاموت گزاری تیر و ستون ها ، جزییات اجرایی سقف کاذب قبل از بتن ریزی سقف ، آماتور گزاری فونداسیون خرکهای ، جداول خم و طول مهاری ، هم پوشانی و طول قلاب ،جزییات دال بتنی ، جداول مقدار استاندارد خم میلگرد ، وصله پوششی میلگرد ، جزییات خاموت گذاری ویژه تیرهای تو دلی ، خیز معکوس تیرها ، اتصال دال بتنی به تیر بتنی ، جزییات اجرای دیوارهای جانپاه بام ، تقویت اطراف باز شوها ، تیرچه ها ، کاهش ابعاد ستونها و … .

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.