دریافت آسان تحقیق برنامه ریزي منابع تولید پراکنده براساس بهینه سازي چند منظوره اصلاح شده درسیستم توزیع

دریافت آسان تحقیق برنامه ریزي منابع تولید پراکنده براساس بهینه سازي چند منظوره اصلاح شده درسیستم توزیع 

دارای مطالب کلیدی برنامه ریزي منابع تولید پراکنده,بهینه سازي چند منظوره,سیستم توزیع,تعريف منابع توليد پراکنده,پتانسيل منابع توليد پراکنده در ايران,کاربردهاي منابع توليد پراکنده,فوايد منابع توليد پراکنده,انواع تکنولوژي منابع توليد پراکنده,توزيع بار بصورت يکنواخ,,,

توضیحات:

تحقیق برنامه ریزي منابع تولید پراکنده براساس بهینه سازي چند منظوره اصلاح شده درسیستم توزیع – 75 صفحه – 

از ويژگيهاي اين تحقيق آن است که موضوع فوق علاوه بر دوره کارشناسي ، يکي از موضوعات مورد علاقه در دوره ارشد و دکتراي قدرت نيز مي باشد. و براي کساني که قصد ادامه تحصيل درمقطع ارشد را دارند بسيار مناسب بوده و شامل موضوعات زير است :
فصل اول: کليات تحقيق 1-1 مقدمه
1-2 بيان مسئله
1-3 اهميت وضرورت تحقيق
1-4 اهداف و فرضيه هاي تحقيق
1-5 فرضيه ها وپرسش تحقيق
1-6 روش تحقيق
1-7 نوآوري تحقيق
1-8 چگونگي جمع آوري داده ها
1-9 ساختار پايان نامه
فصل دوم: مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1 مقدمه
2-2 تعريف منابع توليد پراکنده در کشورهاي مختلف جهان
2-3 کاربردهاي منابع توليد پراکنده
2-4 فوايد منابع توليد پراکنده
2-5 انواع تکنولوژي منابع توليد پراکنده
2-5-1 موتورهاي رفت و برگشتي
2-5-2 ميکروتوربينها
2-5-3 توربينهاي احتراق صنعتي
2-5-4 پيلهاي سوختي
2-5-5 سيستمهاي فتوولتائيک
2-5-6 سيستمهاي توربين بادي
2-5-7 سيستمهاي زيست توده
2-5-8 سيستم زمين گرمايي
2-6 دلايل رويکرد به منابع توليد پراکنده در دنيا
2-7 موانع ومشکلات توسعه توليد پراکنده در دنيا
2-7-1 راهکارهاي کاهش موانع فني
2-8 منابع توليد پراکنده در ايران
2-8-1 دلايل رويکرد به منابع توليد پراکنده در ايران
2-8-2 پتانسيل منابع توليد پراکنده در ايران
2-9 مشخصات برخي نيروگاههاي تجديد پذير درجال بهره برداري در ايران
2-10 بررسي برخي تجربيات جهاني
2-10-1 تجربه کشور آلمان در خصوص توسعه انرژيهاي تجديد پذير
2-10-2 تجربه کشور چين در رابطه با انرژيهاي تجديد پذير
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
3-1 مقدمه
3-2 اتصال توليدات پراکنده به شبکه
3-3 روش کار
3-4 مدل بار
3-5 مدل بار براساس سيستم نمونه
3-6 فرمولاسيون مسئله
3-7 شبيه سازي شبکه
3-8 برنامه ريزي تعميير ونگهداري توليدات پراکنده
3-8-1 تعيين زمان تعميير ونگهداري
3-8-2 مدت زمان خروج يک واحد از مدار
3-8-3 عدم خروج دو يا چند واحد بطور همزمان
3-8-4 تاثيرات خروج يک واحد بر روي بازار برق
3-9 نوع تعمييرات
3-10 شبيه سازي شبکه
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1 مقدمه
4-2 توزيع بار بصورت يکنواخت
4-3 توزيع بار با اثر رشد بار ( توزيع بار افزايشي )
4-4 توزيع بار بصورت متمرکز ( بارگيري افزايشي شرايطي )
فصل پنجم: نتيجه گيري وپيشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 نتيجه گيري
5-3 پيشنهادات

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *