دریافت آسان پاورپوینت بخشنامه نظام آموزش کارمندان (146 اسلاید)

دریافت آسان پاورپوینت بخشنامه نظام آموزش کارمندان (146 اسلاید) 

دارای مطالب کلیدی پاورپوینت, بخشنامه, نظام, آموزش, کارمندان

توضیحات:

پاورپوینت بخشنامه نظام آموزش کارمندان (146 اسلاید) 


نمایش بخشی از اسلاید: 

بخشنامه به تمام دستگاه هاي اجرايي 
مشمول قانون مديريت خدمات كشوري: در اجراي ماده 58 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 2 آيين نامه اجرايي فصل نهم قانون مذکور، «نظام آموزش كارمندان دستگاه هاي اجرايي» با توجه به موارد زير برای اجرا، ابلاغ مي گردد:

1- تمامی كارمندان رسمي و پيماني(اعم از مديران وکارکنان) در شمول اين نظام آموزشي قرار داشته و شركت كارمندان قرارداد كار معين نيز در دوره هاي آموزشي موضوع اين نظام براساس مفاد اين بخشنامه و نياز دستگاه اجرايي، الزامی است.


فهرست:

قانون
دستگاه اجرایی
آموزش کارمندان
کارمندان قرارداد کار معین
بورس آموزشی
برون سپاری آموزشی
مدیران حرفه ای
آموزش مدیران
مهارت شغلی

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.