دریافت آسان روش شناسی تحلیل روایی

دریافت آسان روش شناسی تحلیل روایی 

دارای مطالب کلیدی تحلیل روایی, مضمون, روایت, اعتبار, روایی,روش شناسی تحقیق ,میزان کنترل رفتار رویداد,تعمیم پذیری نتایج,نقش پژوهشگر در گردآوری داده ها,تحلیل روایتی مضمونی,اعتبار و پایایی,اعتبار(روایی),فنون خاص جمع آوری داده ها

توضیحات:

روش شناسی تحلیل روایی در قالب word و در حجم 9 صفحه قابل ویرایش و دارای ارجاعات درون متنی 


بخشی از متن:
روش شناسی تحقیق 
روش های تحقیق را می توان برحسب سه مولفه هدف ، زمان گردآوری داده ها و براساس ماهیت داده ها طبقه بندی نمود. براساس هدف روش های تحقیق را به سه دسته تحقیقات بنیادی(ناب)، تحقیقات کاربردی، و تحقیقات توسعه ای تقسیم بندی می شوند. در تحقیقات بنیادی، هدف کشف مجهولات مورد علاقه پژوهشگر و پیش بردن مرزهای دانش بشری است، تحقیقات کاربردی عبارت از انجام یک سلسله بررسی ها و پژوهشهای ابداعی برای کسب علمی یا فنی جدید با یک هدف علمی مشخص.(ازکیا و دربان آستانه، 1389: 89-88). مرکز تحقیقات علمی کشور، تحقیق توسعه ای را انجام هر کار خلاق و نظام یافته به منظور توسعه ذخیره علمی از جمله دانش انسانی، فرهنگی، اجتماعی و استفاده از این دانش برای اختراع کابردهای جدیدی می داند(مرکز تحقیقات علمی کشور، 1373). طبقه بندی براساس زمان گردآوری داده ها، تحقیق تاریخی که پاسخ به مسائل گذشته است، تحقیق پیمایشی که پاسخ به زمان حال است و در نهایت تحقیق آزمایشی پاسخ به زمان آینده است.(همان: 294)طبقه بندی براساس ماهیت داده ها، در دو گروه کیفی ، که مبتنی بر روش شناسی های تفسیری است  که سوگیری ها، ارزش ها و قضاوت های محقق روی گزارش تاثیر می گذارد، و کمی، که ریشه در مکتب اثبات گرایی دارد که برای توصیف و تحلیل پدیده های اجتماعی از تحلیل های آماری و ریاضی استفاده می کنند، قابل طبقه بندی هستند(همان: 296-295).آخرین معیار دسته بندی روش های تحقیق که بیشترین کاربرد را نزد پژوهشگران اجتماعی دارد براساس معیار ترکیبی است و در حقیقت می توان چند معیار را برای آن در نظر گرفت از جمله:
فهرست مطالب:
روش شناسی تحقیق 
میزان کنترل رفتار رویداد
تعمیم پذیری نتایج
نقش پژوهشگر در گردآوری داده ها
تحلیل روایتی مضمونی
اعتبار و پایایی
اعتبار(روایی)
فنون خاص جمع آوری داده ها

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *