دریافت آسان خلاصه شده ی بخش تکنولوژی آموزشی درس اعصاب شناسی

دریافت آسان خلاصه شده ی بخش تکنولوژی آموزشی درس اعصاب شناسی 

دارای مطالب کلیدی درس اعصاب شناسی,تکنولوزی آموزشی,تاريخچه تكنولوژي آموزشي ,تاريخچه تكنولوژي آموزشي,جزوه تكنولوژي آموزشي

توضیحات:

خلاصه شده ی بخش تکنولوژی آموزشی درس اعصاب شناسی 

دربرگیرنده مباحث، تاریخچه و مفهوم تکنولوژی آموزشی، مراحل استفاده از وسایل آموزشی، رابطه تکنولوژی با سایر علوم، تأثير روانشناسي شناختي بر موضوعات محتوايي تكنولوژي آموزشي، مشکلات تکنولوژی آموزشی در جهان سوم و …

بخشی از متن:
درس اعصاب شناسی
بخش اول (تکنولوزی آموزشی) 
تاريخچه و مفهوم تكنولوژي آموزشي : 
تكنولوژي آموزشي به معناي اعم چيز تازه اي نيست ، قدمت آن را مي توان هم زمان با قدمت تعليم و تربيت دانست اما تكنولوژي آموزشي به معناي خاص خود كمتراز يك قرن است كه مورد توجه متخصصان تعليم وتربيت قرارگرفته است . در طول اين مدت برداشت از مفهوم تكنولوژي همواره متفاوت بوده است.(اکبری،1396).
گروهي تكنولوژي آموزشي را كار با ابزارهايي مانند انواع پروژكتورها وفيلم مي دانند ودسته اي ديگر تصورشان ازاين رشته كاربرد مواد آموزشي است ومي گويند كاربرد هر ماده اي درآموزش اعم از گچ يا ابزار بسيار ساده معلم ساخته تا پيچيده همه استفاده ازتكنولوژي درآموزش است .  بعضي ديگر كاربرد روشها و فنون مختلف تدريس و طراحي درس را تكنولوژي آموزشي مي دانند. گروهي نيز تكنولوژي آموزشي را بسان معجزه اي مي دانند كه قادر است مشكلات آموزشي ناشي از فضاي كم، تعداد زياد دانش آموزان ، عدم كارايي معلمان را حل كند(حسن زاده ،1390). 
گروهي نيز تكنولوژي آموزشي را به عنوان جزئي از فلسفه حاكم بر برنامه ريزي يك كشور مي دانند.
تاريخچه تكنولوژي آموزشي از آغاز تا كنون:
يكي از ابعاد تكنولوژي آموزشي ، استفاده از وسايل در آموزش است. استفاده از وسايل سمعي و بصري در آموزش به سالهاي 1900 باز مي گردد.
همراه با اختراع و ساخت سمعي وبصري جديد كتابهايي نيز در زمينة آموزش بصري نوشته شد كه نقش اصلي در آموزش را وسايل ايفا مي كردند. با شروع جنگ جهاني دوم كانون فعاليتها در زمينة سمعي و بصري از محافل تعليم و تربيت به ارتش آمريكا منتقل شد. در اين دوران كه تا اواسط دهه 1940 به طول انجاميد از نظر سرمايه گذاري در توليد فيلم هاي آموزشي و وسايل سمعي وبصري رشد بي سابقه صورت گرفت تا حدي كه بسياري از كارشناسان نقش آن را در نتايج جنگ دوم جهاني قابل توجه شمرده اند.(خداپناهی،1395).
به دليل سابقه موفق بكارگيري وسايل سمعي وبصري در آموزش يكسان نيروهايي كه از نظر اطلاعات در سطوح مختلف واز نظر تعداد قابل ملاحظه بودند توجه به اين وسايل بعداز جنگ جهاني دوم بيشتر شد لذا تحقيقاتي در زمينة رسانه هاي سمعي و بصري انجام شد. در اين تحقيقات تأكيد اصلي بر يافتن ويژگي هاي هر وسيله و چگونگي تأثير ونقش اين ويژگيها در يادگيري شاگردان بود.(خداپناهی،1395).

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *