دریافت آسان جزوه آموزشی تک یاخته شناسی

دریافت آسان جزوه آموزشی تک یاخته شناسی 

دارای مطالب کلیدی جزوه آموزشی تک یاخته شناسی,جزوه آموزشی, تک یاخته شناسی, تکیاخته شناسی,پالسمودیوم, فالسیپارم,اواله,ویواکس,ماالریه,انگل شناسی

توضیحات:

جزوه آموزشی تک یاخته شناسی در قالب pdf و در  حجم 16 صفحه:


بخشی از متن: 
یکی از بیماری های خیلی مهم در انگل شناسی،مالریاست که یکی از وخیم ترین بیماری هاست و روی آن کار میشود ولی تاکنون موفك به ریشه کنی آن نشده اند.بیش از 150 گونه شناخت شده است که 4 تای آنها عمدتا برای انسان پاتوژن است 
4گونه:پالسمودیوم فالسیپارم-اواله-ویواکس-ماالریه
سیکل جنسی در بدن پشه ی آنوفل و سیکل غیرجنسی در بدن انسان یا مهره دار دیگر اتفاق می افتد و در بدن انسان بسته به کونه ای که دارد باعث بیماری هایی مثل کم خونی،بزرگی طحال و بمیه عوارض میشود و در داخل گلبولهای لرمز زندگی میکند.

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.