دریافت آسان پاورپوینت بیوتکنولوژی دارویی

دریافت آسان پاورپوینت بیوتکنولوژی دارویی 

دارای مطالب کلیدی بیوتکنولوژی, دارویی,پاورپوینت بیوتکنولوژی دارویی, بیوتکنولوژی داروی,ژنه,فرایند تولید پروتین ها,mRNA ,اسیدهای نوکلوئیک DNA, به ترادف اسیدهای آمینه ,پروتئین ها,ریبوزوم

توضیحات:

پاورپوینت بیوتکنولوژی دارویی به زبان فارسی و انگلیسی در قالب pptx و در حجم 57 اسلاید:  


بخشی از متن: 
ژنها آغازگر فرایند تولید پروتین ها 
تعریف ژن: بخشی از محتوی ژنتیکی موجود زنده که حاوی اطلاعات مربوط به یک پروتئین خاص می باشد. 
ساختار ژن: ناحیه فرودست و فرادست و چندین اگزون و اینترون. 
ناحیه های فرو دست و فرادست ژنها مسئول کنترل بیان یک ژن هستند.
بیان ژن: به رونویسی از ترادف DNA یک ژن به صورت یک رشته مکمل mRNA توسط آنزیم های RNA polymerase رونویسی (Transcription) گفته می شود. 
 ناحیه پیشران (promoter) : ناحیه پروموتور بخشی از ژن است که فاکتورهای نسخه برداری(Transcription Factors)   با اتصال به آن باعث آغاز ، افزایش، کاهش و یا توقف عمل نسخه برداری می شوند. فاکتورهای نسخه برداری از جنس پروتئین ها بوده و نقش اساسی را در کنترل بیان ژنها بازی می نمایند.  
فهرست مطالب:
mRNA : واسطه تبدیل ترادف های اسیدهای نوکلوئیک (DNA) به ترادف اسیدهای آمینه (پروتئین ها) 
ریبوزوم : کارخانه تولید پروتئین براساس الگوی mRNA 
تغییرات پس از ترجمه Posttranslational modification
انواع تغییرات پس از ترجمه 
Downstream Processing 
جداسازی و تخلیص پروتئین ها
The path from harvest to purified target protein
Basic scenario for the purification
و……

 


دانلود فایل


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *